MyFight Klan

Zasady klanu MyFight

 1. Każdy gracz dołączający do klanu ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi zasadami. Kontynuowanie członkowstwa w klanie jest rozumiane jako zapoznanie się z niniejszymi zasadami i ich bezwarunkowa akceptacja. Zadawanie pytań w stylu „za co można awansować na eldera” traktowane będzie jako dowód na nie zapoznanie się z niniejszymi zasadami i mogą być podstawą do kicku bez ostrzeżenia. 
 2. [ZASADA OGÓLNA] Gramy dla przyjemności i zabawy, a niektórzy z nas nawet traktują to jako dyscyplinę sportową, tak jak szachy. Zachowujemy się w klanie kulturalnie, odnosimy się z szacunkiem do innych graczy, także przeciwników. Naczalna zasada zachowania w klanie jest prosta: nie rób innym graczom niczego, czego sam byś sobie nie życzył.  Osoby zachowujące się w klanie niezgodnie z zasadami klanu i ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego będą z niego usuwane.
 3. Członkami klanu mogą być gracze, którzy osiągnęli w grze poziom przynajmniej 200 pucharków. Jeśli członek klanu opadnie poniżej tego poziomu, ma tydzień na poprawę swojego rankingu. Po tygodniu zostanie z klanu usunięty. W uzasadnionych przypadkach Lider klanu może dopuścić do gry w klanie osobę mającą na koncie mniej niż 200 pucharków, ale pod warunkiem, że w ciągu tygodnia poprawi ona swój ranking powyżej tego progu.
 4. [KICK] Graczy z klanu mogą usuwać tylko Lider i Co-Liderzy. Każde usunięcie gracza musi być uzasadnione (należy napisać na czacie, dlaczego gracz został usunięty). Co-Liderzy mogą usuwać graczy tylko w następujących przypadkach:
  • obrażanie innych graczy i agresywne zachowanie
  • promowanie innych klanów
  • degradowanie przez nieuprawnionego gracza innych klanowiczów lub ich usuwanie z klanu (dotyczy to elderów mogących usuwać zwykłych members)
 5. Karą za niezgodne z zasadami usunięcie gracza z klanu jest KICK (usunięcie z klanu)
 6. [DEMOTE] Degradować graczy z klanu może tylko Lider i Co-Liderzy. Degradacja może nastąpić w następujących przypadkach:
  • kara za brak wymaganej aktywności w klanie
  • kara za łamanie zasad klanu
  • kara za żebranie o awnas w hierarchii klanowej
  • kara za bezpodstawne grożenie innym graczom karami (np. kickiem lub demotem)
 7. Karą za niezgodne z zasadami zdegradowanie innego gracza jest:
  • Degradacja do poziomu member w przypadku Co-Lidera (usunięcie z klanu, jeśli dany Co-Lider bezpodstawnie zdegradował jednocześnie więcej niż 1 gracza)
  • Usunięcie z klanu w przypadku Eldera (niezależnie od liczby zdegradowanych graczy)
 8. [AWANS NA ELDERA] Gracz o statusie member może awansować na eldera w następujących przypadkach:
  • Wysoka aktywność w Clan Chest – uzyskanie przynajmniej 3 największej liczby koron w CC spośród wszystkich graczy o statusie member (czyli top 3 najlepszych members automatycznie awansuje na eldera)
  • Bardzo długi staż w klanie – decyzję o awansie podejmuje Lider lub Co-Liderzy
  • Bardzo wysoki poziom osiągnięć gracza (nowy gracz o liczbie pucharów plasującej go w top 3 klanu) – decyzję o awansie podejmuje Lider.
 9. [AWANS na CO-LIDERA] Awansować na Co-Lidera może tylko bardzo aktywny członek klanu o bardzo długim stażu w klanie i nienagannej opinii (dobrze zachowujący się w klanie). Decyzję o przyznaniu awansu na Co-Lider podejmują wspólnie Lider i Co-Liderzy.
 10. [AKTYWNOŚĆ] Członkowie klanu powinni wykazywać się aktywnością w grze. Aktywność jest mierzona ilością kart przekazanych innym graczom (DONATE), liczbą zdobytych pucharów (walki na arenie) oraz liczbą zdobytych koron (Clan Chest czyli CC). 
 11. Minimalna aktywność w klanie podczas Clan Chest (piątek, sobota, niedziela) jest następująca:
  • [CC] Aktywność w Clan Chest dla member: 5 zdobotych koron dziennie
  • [CC] Aktywnosć w Clan Chest dla elder: 10 zdobytych koron dziennie
  • [CC] Aktywność w Clan Chest dla Lider i Co-Lider: 15 zdobytych koron dziennie.  
 12. [DONATE] Minimalna liczba darowanych innym klanowiczom kart w tygodniu: 20 
 13. Karą za brak aktywności w klanie jest:
  • w przypadku C0-Lidera i Eldera – degradacja o jeden poziom w hierarchii za nieaktywność dłuższą niż 1 tydzień oraz usunięcie z klanu w przypadku nieaktywności dłuższej niż 2 tygodnie.
  • w przypadku membera – usunięcie z klanu za nieaktywność dłuższą niż 1 tydzień.
 14. Jeśli gracz z jakiegoś powodu nie może być aktywny w klanie (patrz pkt. 8) to zawczasu powinien się usprawiedliwić na czacie klanowym (np. poinformować o planowanym wyjeździe na wakacje itp.). Maksymalny czas usprawiedliwionego braku aktywności w klanie wynosi 3 tygodnie.
 15. [JĘZYK] Niedopuszczalne w klanie jest obrażanie innych graczy, także przeciwników. Dopuszczalne są wulgaryzmy skierowane do siebie samego (samokrytyka „ale dupek ze mnie”) oraz powszechnie dopuszczalne słowa wulgarne dla wyrażenia emocji („dupa, spieprzyłem sprawę”, itp.). Osoba używająca w nadmiarze słów wulgarnych zostanie najpierw pouczona (pouczać może każdy inny gracz klanu), a jeśli nadal będzie zachowywać się nieprawidłowo, może zostać usunięta z klanu zgodnie z zasadami klanowymi.
 16. W rozmowach klanowych dopuszczalny jest tylko język polski lub angielski. Za wypowiedzi w innych językach, bez wnikania w ich treść, gracz będzie usuwany z klanu.  In our clans we use only polish and english language. Players using other languages will be automatically kicked out of the clan.
 17. [PROŚBY O AWANS] Niemile widziane w klanie jest żebranie o awans, szczególnie przez nowych graczy. Jedyna dopuszczalna sytuacja prośby o awans, to uwaga gracza z dużym stażem w klanie, pomijanego przy awansach. W takim przypadku może on zwrócić na siebie uwagę.
 18. Karą za żebranie jest degradacja, a następnie usunięcie z klanu. Szczególnie szybki kick jest zastrzeżony dla nowych graczy, którzy natychmiast po dołączeniu do klanu żądają awansu.
 19. Podczas Clan Chest akazane jest prowadzenie walk treningowych i przyjacielskich (1v1 friendly battle) nie skutkujących dodawaniem koronek do licznika Clan Chest. Tego typu walki prosimy prowadzić w okresie przerwy między poszczególnymi Clan Chestami. Za nagminne łamanie tej zasady karą może być degradacja w klanie lub nawet całkowite usunięcie z klanu.
 20. [ZAKAZ REKLAMY] Na czatach klanowych obowiązuje bezwzględny zakaz promowania innych klanów (zachęcania do przechodzenia do innych klanów). Reklamowanie kanałów TV (YouTube itp.) jest dopuszczalne tylko za zgodą Lidera lub Co-Liderów.
 21. Karą za złamanie zakazu reklamy jest usunięcie z klanu.
 22. [ZAKAZ ZMIANY DANYCH I USTAWIEŃ KLANU] Zmian w danych klanu (opis, liczba pucharków, itp.) może dokonywać tylko Lider. Co-Liderzy mogą dokonywać zmian wyłącznie za zgodą lidera. Złamanie tej zasady grozi karą w postaci degradacji do poziomu Eldera.